Účtovníctvo

  • komplexné vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva pre právnické a fyzické osoby
  • spracovanie podkladov a evidencia k dani z pridanej hodnoty a k cestnej dani
  • spracovanie štatistických výkazov pre Národnú banku, Štatistický úrad a Intrastat
  • vypracovanie ročnej účtovnej závierky a priznania k dani z príjmov FO a PO, komunikácia s daňovými úradmi

Účtovnú agendu spracovávame podľa požiadaviek klienta na vlastnom programovom vybavení v priestoroch našej ekonomickej kancelárie. Našou hlavnou prioritou je, aby služby, ktoré poskytujeme boli úplné a prehľadné, a tým dávali presný obraz o fungovaní firmy. Pravidelnou komunikáciou s klientom tak chceme predísť prípadným problémom a zabezpečiť úspešný rast a rozvoj spoločnosti klienta.

Zastupovanie v daňovom konaní

Na základe splnomocnenia klientom jednáme s daňovým úradom a zastupujeme klienta pri daňovej kontrole. Taktiež pripravujeme pre klienta potrebné náležitosti v rámci registrácie či už na účely platenia dane z príjmov (do 30 dní od vzniku), registrácie platiteľa dane z pridanej hodnoty a dane zo závislej činnosti.