Mzdy

  • komplexné spracovanie mzdovej agendy
  • výpočet a evidencia miezd pre zamestnancov
  • spracovanie a zasielanie hlásení pre poisťovne a daňový úrad
  • príprava obálok s výplatnou páskou pre každého zamestnanca
  • vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti
  • spracovanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia
  • spracovanie potrebných potvrdení